Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Αθανάσιος Τσακίρης - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. K. Mochament, A. Tsakiris, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Classified 3D model retrieval based on cascaded fusion of local descriptors", International Journal of Computer & Animation (IJCGA), pending publication (July 2016), DOI : 10.5121/ijcga.2016.6102
 2. A. Tsakiris, P. Moschonas, N. Kaklanis, I. Paliokas, G. Stavropoulos, S. Segouli, D. Tzovaras, "A novel accessibility assessment framework of GUI using cognitive disability simulation", (2014) Technology & Disability, 26(2), pp. 117-126.
 3. S. Argyropoulos, K. Moustakas, A. Tsakiris, D. Tzovaras, O. Aran, A. Karpov, G. Varni, "Multimodal User Interface for the Communication of the Disabled" Springer International Journal on Multimodal User Interfaces, vol.2, no.2, pp.105-116, Sep 2008.

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. E. Lithoxoidou, S. Doumpoulakis, A. Tsakiris, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Improvement of the Workers’ Satisfaction and Collaborative Spirit Through Gamification", 4th International Conference on Internet Science (INSCI’17), Thessaloniki, Greece, 22-24 November 2017.
 2. I.Metaxa, C. Ziazios, A. Serra, D. Tzovaras, A. Tsakiris, S. Voutetakis, C. Ziogou, P. Cultrona, "Novel Tools and Approaches for Remote Maintenance Activities", Euro Maintenance 2016, Athens, Greece, 30 May-01 June 2016
 3. I. Paliokas, A. Tsakiris, A. Vidalis, D. Tzovaras, "Sense of Presence and Metacognition Enhancement in Virtual Reality Exposure Therapy in the Treatment of Social Phobias and the Fear of Flying", Interactive Technologies for Virtual and Augmented Reality (HCII 2014), LNCS 8526, Heraklion, Greece, pp. 316-328.
 4. A. Tsakiris, I. Paliokas, D. Tzovaras, "Simulation-Based Accessibility Evaluation of Graphical User Interfaces using Virtual User Models, User Modeling for Accessibility", (HCII 2014), LNCS 8513, Heraklion, Greece, pp 288-298.
 5. F. Spyridonis, P. Moschonas, K. Touliou, A. Tsakiris, G. Ghinea, "Designing accessible ICT products and services: The VERITAS accessibility testing platform", 12th International Working Conference on Advanced Visual Interfaces, AVI 2014, Como, Italy, May 27th – 29th, 2014.
 6. P. Moschonas, A. Tsakiris, D. Tzovaras, "Product Accessibility Evaluation using Virtual User Models", Research demo, IEEE Virtual Reality Conference, IEEEVR 2014, Minneapolis, Minnesota, USA, March 31st, 2014.
 7. A. Tsakiris, P. Moschonas, N. Kaklanis, I. Paliokas, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Cognitive Impairments Simulation in a Holistic GUI Accessibility Assessment Framework", Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe, 12th European AAATE Conference, 19-22 September 2013, Vilamoura, Portugal, pp. 489-493.
 8. P. Moschonas, A. Tsakiris, D. Tzovaras, "Automatic Kinodynamic Wheelchair Modelling for Architectural Design Accessibility Assessment", Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe, 12th European AAATE Conference, AAATE 2013, Vilamoura, Algarve, Portugal, 19-22 September 2013, to appear.
 9. P. Moschonas, A. Tsakiris, I. Paliokas, D. Tzovaras, "User Interfaces Accessibility Assessment Using Virtual User Models", International Workshop on Personalisable Media Systems & Smart Accessibility, NEM Summit October 17th, 2012 in Istanbul, Turkey
 10. P. Moschonas, A. Tsakiris, N. Kaklanis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Holistic accessibility evaluation using VR simulation of users with special needs", UMAP 2012, Montreal, Canada, July, 2012
 11. A. Tsakiris, P. Moschonas, K. Moustakas, D. Tzovaras, "An open framework for immersive and non-immersive accessibility simulation for smart living spaces", ICOST 2012, 10th International Conference On Smart homes and health Telematics, 12-15 June, Artimino, Italy
 12. P. Moschonas, N. Kaklanis, A. Tsakiris, K. Moustakas, D. Tzovaras, "An Open Simulation Framework for Automated and Immersive Accessibility Engineering", 6th Cambridge Workshop on Universal Access and Assistive Technology, CWUAAT 2012, March 2012
 13. A. Tsakiris, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Improved Accessibility in Maps for Visually Impaired Users", European Joint Conferences on Theory and Practice of Software,(ETAPS 2010), 20-28 March 2010, Paphos, Cyprus
 14. A. Tsakiris, I. Filippidis, N. Grammalidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "VRLAB: Remote Experiment Laboratories using Virtual Reality Technologies: The VRLab Project", ICTAMI-International Conference on Theory and Applications in Mathematics and Informatics, Alba Lulia, Romania, September 2005.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: