Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Αντώνιος Μακαρατζής - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

  1. A. Makaratzis, K. Giannoutakis, D. Tzovaras, "Energy modeling in cloud simulation frameworks", Future Generation Computer Systems, Vol. 79, Part 2, pp. 715-725, ISSN 0167-739X, 2018 [http://dx.doi.org/10.1016/j.future.2017.06.016]

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

  1. A. Makaratzis, M. M. Khan, K. Giannoutakis, A. C. Elster, D. Tzovaras, "GPU Power Modeling of HPC Applications for the Simulation of Heterogeneous Clouds", International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics, Czestochowa, Poland, Sep. 2017, Springer, Cham, pp. 91-101.
  2. A. Makaratzis, C. Papadopoulos-Filelis, K. Giannoutakis, G. Gravvanis, D. Tzovaras, "A comparative study of CPU power consumption models for cloud simulation frameworks", in Proceedings of the 21st Pan-Hellenic Conference on Informatics, Larissa, Greece, Sep. 2017.
  3. K. Giannoutakis, A. Makaratzis, D. Tzovaras, C.K. Filelis-Papadopoulos, G.A. Gravvanis, "On the power consumption modeling for the simulation of Heterogeneous HPC clouds", In Proceedings of the 1st International Workshop on Next generation of Cloud Architectures (CloudNG:17), ACM, Belgrade, Serbia, Apr. 2017, pp. 1-6. DOI: https://doi.org/10.1145/3068126.3068127

Κεφάλαια Βιβλίων

  1. C. Papadopoulos-Filelis, K. Giannoutakis, G. Gravvanis, C. Kouzinopoulos, A. Makaratzis, D. Tzovaras, "Simulating Heterogeneous Clouds at Scale", in Heterogeneity, High Performance Computing, Self-Organization and the Cloud (pp. 119-150). Palgrave Macmillan, Cham, 2018.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: