Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Αλέξανδρος Ζαμίχος - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

  1. A. Zamichos, T.I. Theodorou, A. Drosou, D. Tzovaras, "An Evacuation Management framework based on urban data & personalized mobility information", IEEE BigDataService 2018, accepted for publication
  2. A. Zamichos, T. Theodorou, A. Drosou, D. Tzovaras, "Personalized Evacuation Guidance in Urban Envi-ronments", in Proc. of the 8th International Congress on Transportation Research in Greece, accepted for publication

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: