Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Semantic Filtering for Video Stabilization

Moving objects pose a challenge to every video stabilization algorithm. We present a novel, efficient filtering technique that manages to remove outlier motion vectors cause from moving objects in a per-pixel smoothing setting. We leverage semantic information to change the calculation of optical flow, forcing the outliers to reside in the edges of our semantic mask. After a ’content-preserving warping’ and a smoothing step we manage to produce stable and artifact-free videos.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: