Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Intangible Cultural Heritage and New Technologies: Challenges and Opportunities for Cultural Preservation and Development

Intangible Cultural Heritage (ICH) is a relatively recent term coined to represent living cul-tural expressions and practices, which are recognised by communities as distinct aspects of identity. The safeguarding of ICH has become a topic of international concern primarily through the work of UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation). However, little research has been done on the role of new technologies in the preservation and transmission of intangible heri-tage. The chapter examines resources, projects and technologies providing access to ICH and identifies gaps and constraints. It draws on research conducted within the scope of the collaborative research pro-ject, i-Treasures. In so doing, it covers the state of the art in technologies that could be employed for access, capture and analysis of ICH in order to highlight how specific new technologies can contribute to the transmission and safeguarding of ICH.

Συνημμένα

  • Intangible Cultural Heritage and New Technologies: Challenges and Opportunities for Cultural Preservation and Development (941KB)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: