Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

3D search and retrieval using Krawtchouk moments

In this paper a combination of a rotation invariant method with a method which utilizes rotation normalization is proposed. Both methods used are based on 2D/3D Krawtchouk moments. The first method is an extension of that which was originally introduced in [ 1] and utilizes 2D Krawtchouk moments while the second method was originally introduced in [ 2] and utilizes 3D Krawtchouk moments.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: