Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

3D Reconstruction of Indoor and Outdoor Building Scenes from a Single Image

In this paper, a novel method is proposed able to automatically generate accurate 3D models of both outdoor buildings and indoor scenes with perspective cues from line segments that are automatically extracted from a single image with an uncalibrated camera. The proposed method uses geometric constraints and knowledge of photography and achieves an accurate, real-time and fully automated 3D reconstruction of the scene without any intervention from the user.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: