Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Real-time 2D+3D Facial Action and Expression Recognition

This paper presents a completely automated facial action and facial expression recognition system using 2D+3D images recorded in real-time by a structured light sensor. It is based on local feature tracking and rule-based classification of geometric, appearance and surface curvature measurements. Several experiments conducted under relatively non-controlled conditions demonstrate the accuracy and robustness of the approach.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: