Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Προσωπικό ΙΠΤΗΛ

Κύριο Επιστημονικό Προσωπικό

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ

 • Επικ.Καθ. Α. Κοράκης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)
 • Καθ. Η. Κοσματόπουλος (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών υπολογιστών)
 • Επικ.Καθ. Χ. Λασπίδου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
 • Καθ. Π. Μήτκας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών H/Y)
 • Αναπλ.Καθ. Δ. Σάμψων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων)
 • Καθ. Μ. Στρίντζης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών H/Y)
 • Επικ.Καθ. Α. Συμεωνίδης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)
 • Καθ. Κ. Ταραμπάνης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων)
 • Καθ. Λ. Τασιούλας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων)

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι

Βοηθοί Έρευνας

Τεχνικό Προσωπικό

  Διοικητικό Προσωπικό

  Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
  τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
  email: