Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Πολυχρόνης Χαριτίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Π.Θ (2014)

Ο Πολυχρόνης Χαριτίδης είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2014). Αυτή την στιγμή είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από το Απρίλιο του 2016 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη λογισμικού, την εξόρυξη δεδομένων και την μηχανική μάθηση.

Επικοινωνία

Κος Πολυχρόνης Χαριτίδης

Κτίριο A - Γραφείο 2.3
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +20 2311 257701
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: