Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. (1992)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ. (2013)

Ο Δρ. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος εργάζεται ως συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Είναι μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου όπου διδάσκει μαθήματα που σχετίζονται με τη διαδικτυακή δημοσιογραφία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, καθώς και μαθήματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές και ευφυείς πόλεις στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες/ευφυείς πόλεις, στρατηγικές ευφυών πόλεων, web και mobile τεχνολογίες για νέα μέσα, μη γραμμική/διαδραστική αφήγηση, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανοιχτά δεδομένα και ανοιχτή/συμμετοχική καινοτομία.
Ο Δρ Παναγιώτης Τσαρχόπουλος έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα που σχετίζονται με έξυπνες και ευφυείς πόλεις, ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών και εφαρμογών, συστήματα καινοτομίας κλπ. Έχει επίσης δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (1)

  • N. Pachtas, L. Makris, P. Tsarchopoulos, M. G. Strintzis, G. Provataris, N. Economou, "Development of Interactive Multimedia Applications for the Enhancement of the Exhibits at the Technology Museum of Thessaloniki", EVA '97 FLORENCE Conference, March 1997

Επικοινωνία

Δρ. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email:
Url: http://www.tsarchopoulos.com

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: