Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Μαρίνα Ρήγα

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2005)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών Α.Π.Θ. (2008)

Η Μαρίνα Ρήγα είναι κάτοχος πτυχίου Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και μεταπτυχιακού διπλώματος στα Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών, με κατεύθυνση τη Δικτυακή Υπολογιστική και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Είναι Υποψήφια Διδάκτωρ του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Π.Θ.

Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν τους τομείς της Εξόρυξης Δεδομένων, της Μηχανικής Μάθησης και της αναπαράστασης γνώσης με τη χρήση οντολογιών. Εστιάζει σε διαδικασίες εξαγωγής πληροφορίας από ετερογενείς πηγές δομημένων/μη-δομημένων δεδομένων κάνοντας χρήση στατιστικών μεθοδολογιών και μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης. Έχει πραγματοποιήσει επιπλέον έρευνα στην ανάλυση δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα και τον αυτόματο εντοπισμό/προσδιορισμό θεμάτων και του περιεχομένου τους.

Εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α) από τον Απρίλιο του 2014.

Επικοινωνία

Κα Μαρίνα Ρήγα

Κτίριο A - Γραφείο 0.5
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257705
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: