Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Μαρία Παπαδοπούλου

Διοικητικό Προσωπικό

  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Α.Π.Θ. (2000)

H Παπαδοπούλου Μαρία από τον Σεπτέμβριο του 2007 εργάζεται ως Project Assistant στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Το πεδίο ενασχόλησής της αφορά διοικητικά και οικονομικά θέματα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Επικοινωνία

Κα Μαρία Παπαδοπούλου

Κτίριο A - Γραφείο 0.8
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257726
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: