Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Καλλιόπη Μπουντανούρ

Διοικητικό Προσωπικό

  • Πτυχίο Μαθηματικού, Σχόλη Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ. (1997)

H Καλλιόπη Μπουντανούρ από τον Ιούνιο του 1998 εργάζεται ως διοικητική υπάλληλος στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Επικοινωνία

Κα Καλλιόπη Μπουντανούρ

Κτίριο A - Γραφείο 1.1Γ
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257701
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: