Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Γεώργιος Μεδίτσκος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2004)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Πληροφοριακά Συστήματα, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2007)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2009)

Ο Γεώργιος Μεδίτσκος έλαβε το διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη διατριβή του με τίτλο «Σημασιολογική Ανακάλυψη Υπηρεσιών Ιστού και Συλλογιστική Οντολογιών με Συμπερασματικούς Κανόνες». Επίσης είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής και μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα του ίδιου τμήματος. Από τον Ιανουάριο του 2012 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως στα πεδία της Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής στο Σημασιολογικό Ιστό (RDF/OWL, συλλογιστική με κανόνες, συνδυασμός οντολογιών και κανόνων) και Σημασιολογικές Υπηρεσίες Ιστού (ανακάλυψη, σύνθεση)

Επικοινωνία

Δρ. Γεώργιος Μεδίτσκος

Κτίριο A - Γραφείο 0.8
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257734
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: