Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Ευστράτιος Κοντόπουλος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Πτυχίο Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2003)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική, School of Computer Science and Electronic Engineering, University of Essex, UK (2005)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2011)

Ο Ευστράτιος Κοντόπουλος έλαβε το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη διατριβή του με τίτλο «Διαχείριση Βάσεων Γνώσης Αναιρέσιμης Λογικής στο Σημασιολογικό Ιστό». Είναι επίσης κάτοχος Πτυχίου Μαθηματικών από το Τμήμα Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο του Essex (Μεγ. Βρετανία). Από τον Σεπτέμβριο του 2013 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται τα πεδία των Σημασιολογικών Τεχνολογιών (Semantic Technologies), της Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής (Knowledge Representation & Reasoning) στο Σημασιολογικό Ιστό και της Οπτικοποίησης Πληροφορίας (Information Visualization).

Επικοινωνία

Δρ. Ευστράτιος Κοντόπουλος

Κτίριο A - Γραφείο 0.8
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257740
Fax: +30 2310 474128
Email:
Url: https://sites.google.com/site/efstratioskontopoulos/

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: