Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Διονύσιος Κεχαγιάς

Ερευνητής Γ' Βαθμίδας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, Α.Π.Θ. (1999)
  • PhD, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Α.Π.Θ. (2006)

Ο Διονύσης Κεχαγιάς είναι ερευνητής Γ’ Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα ευφυή συστήματα λογισμικού, τεχνικές σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού, υπηρεσιοστραφείς αρχιτεκτονικές, ευφυείς πράκτορες λογισμικού, εξόρυξη γνώσης από δεδομένα, μηχανική μάθηση και συστήματα λήψης αποφάσεων.

Ο κ. Κεχαγιάς εργάστηκε από το 2000 έως το 2004 ως βοηθός έρευνας στο Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων Λογισμικού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή, ενώ στη συνέχεια και έως το 2016 εργάστηκε ως συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ι.Π.ΤΗΛ.

Κατά τη διάρκεια της παραπάνω ενασχόλησής του δημοσίευσε περισσότερες από 50 εργασίες σε διεθνή συνέδρια, περιοδικά και κεφάλαια βιβλίων, έλαβε 4 διακρίσεις και βραβεία, ενώ εργάστηκε σε 14 ευρωπαϊκά και 3 εθνικά έργα έρευνας και ανάπτυξης. Σήμερα είναι ο τεχνικός συντονιστής (technical coordinator) του έργου MOVESMART, και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου S-CASE.

Τέλος, ο Κ. Κεχαγιάς έχει εργαστεί ως διδάσκων 407 στη βαθμίδα του Λέκτορα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2007-8), καθώς και στο αντίστοιχο τμήμα του Α.Π.Θ. (2008-9), ενώ υπήρξε διδάσκων και συντονιστής μαθήματος στο ΠΜΣ «Τεχνολογίες Διαδικτύου» (2011-13).

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (61)

  • I. Kalamaras, A. Zamihos, G. Margaritis, A. Drosou, D. Kehagias, A. Salamanis, D. Tzovaras, "An interactive Visual Analytics Platform for smart Intelligent Transportation Systems management", SI: IEEE Trans. Intell. Transp. Syst., accepted for publication, doi: 10.1109/TITS.2017.2727143.
  • A. Salamanis, A. Drosou, D. Michalopoulos, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A Probabilistic Framework for the Reliability Assessment of Crowd Sourcing Urban Traffic Reports", 6th European Transport Research Conference – Moving Forward: Innovative Solutions for Tomorrow’s Mobility (TRA), pp 1-10, 2016.
  • A. Salamanis, D. Kehagias, C.K. Filelis-Papadopoulos, D. Tzovaras, G.A. Gravvanis, "Managing Spatial Graph Dependencies in Large Volumes of Traffic Data for Travel-Time Prediction", in IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (accepted for publication), doi: 10.1109/TITS.2015.2488593
  • K. Giannoutakis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A three-level semantic categorization scheme of Web Services", In Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Service Oriented Computing & Applications (SOCA 2015), Rome, Italy, 19-21 October, 2015.
  • K. Giannoutakis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A three-level semantic categorization scheme of Web Services", In Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Service Oriented Computing & Applications (SOCA 2015), Rome, Italy, 19-21 October, 2015.

Επικοινωνία

Δρ. Διονύσιος Κεχαγιάς

Κτίριο A - Γραφείο 2.8
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257716
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: