Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Αθανάσιος Τσακίρης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Πληροφορικής, Α.Π.Θ
  • MSc. Computer Games Technology, University of Abertay Dundee

Ο Αθανάσιος Τσακίρης από τον Σεπτέμβριο του 2004 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τεχνολογίες τρισδιάστατων γραφικών και εικονικών περιβαλλόντων, μηχανές εκτέλεσης παιχνιδιών και συναφείς τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, εφαρμοσμένα συστήματα επεξεργασίας εικόνας, συστήματα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως και εφαρμογές πολυμέσων.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (17)

  • E. Lithoxoidou, S. Doumpoulakis, A. Tsakiris, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Improvement of the Workers’ Satisfaction and Collaborative Spirit Through Gamification", 4th International Conference on Internet Science (INSCI’17), Thessaloniki, Greece, 22-24 November 2017.
  • K. Mochament, A. Tsakiris, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Classified 3D model retrieval based on cascaded fusion of local descriptors", International Journal of Computer & Animation (IJCGA), pending publication (July 2016), DOI : 10.5121/ijcga.2016.6102
  • I.Metaxa, C. Ziazios, A. Serra, D. Tzovaras, A. Tsakiris, S. Voutetakis, C. Ziogou, P. Cultrona, "Novel Tools and Approaches for Remote Maintenance Activities", Euro Maintenance 2016, Athens, Greece, 30 May-01 June 2016
  • I. Paliokas, A. Tsakiris, A. Vidalis, D. Tzovaras, "Sense of Presence and Metacognition Enhancement in Virtual Reality Exposure Therapy in the Treatment of Social Phobias and the Fear of Flying", Interactive Technologies for Virtual and Augmented Reality (HCII 2014), LNCS 8526, Heraklion, Greece, pp. 316-328.
  • A. Tsakiris, I. Paliokas, D. Tzovaras, "Simulation-Based Accessibility Evaluation of Graphical User Interfaces using Virtual User Models, User Modeling for Accessibility", (HCII 2014), LNCS 8513, Heraklion, Greece, pp 288-298.

Επικοινωνία

Κος Αθανάσιος Τσακίρης

Κτίριο A - Γραφείο 0.1
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257748
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: