Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Αθανασία Σταθάκη

Διοικητικό Προσωπικό

  • Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ. (2005)
  • Πτυχίο Γραμματέως Διεύθυνσης, ΙΕΚ

Η Αθανασία Σταθάκη από το Νοέμβριο του 2008 εργάζεται ως γραμματειακή υποστήριξη στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Επικοινωνία

Κα Αθανασία Σταθάκη

Κτίριο B - Γραφείο 0.1
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 100)
Fax: +30 2310 464164
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: