Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Αλέξανδρος Τρίχος

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών, University of Hertfordshire (2002)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικού Λογισμικού, University of Hertfordshire (2005)

1) Sept 2011 – Feb 2012, Self Employed Web Developer

Tasks: Graphics user interface design and development for various corporate web portals. Web portal development in HTML5/FLASH
Technologies: HTML5 including CSS and Javascript, JQuery/JQueryUI, Flash Professional CS5, Image Processing (Photoshop CS5 and Photoshop Lightroom 3).

2) Feb 2011 – Jun 2011, Self Employed Software Engineer

Tasks: Graphics user interface design and development for various projects.
Software Development for Public sector

Technologies: HTML, JSP/JSTL, CSS, Javascript, JQuery/JQueryUI, Ergonomics, Java, Oracle WebLogic Application Server, Oracle 10g DB, Image Processing (Photoshop CS5).

3) Jun 2010 – Dec 2010, Siemens S.A. SIS Greece Software Engineer

Tasks: Graphics user interface design and development for EESSI WEBIC.
Software Development for Public sector

Technologies: HTML, JSP/JSTL, CSS, Javascript, JQuery/JQueryUI, Java, JBoss Application Server, PostGress SQL, Image Processing (Photoshop CS4).

4) Mar 2009 – May 2010, Siemens S.A. SIS Greece Software Engineer

Tasks: Graphics user interface design and development for AIDCO PROSPECT, PCM and ESF. Software Development for Public sector

Technologies: HTML, JSP/JSTL, CSS, Javascript, JQuery/JQueryUI, Ergonomics, Java, Oracle WebLogic Application Server, Oracle 10g DB, Image Processing (Photoshop CS3).

5) Jan 2010 - Mar 2010, Siemens S.A. SIS Greece, Software Engineer

Tasks: Quality assurance, System testing, Technical document writing AIDCO ESF, PCM and PROSPECT.Software Development for Public sector.

Technologies: HTML, JSP/JSTL, CSS, Javascript, JQuery/JQueryUI, Ergonomics, Java, Oracle WebLogic Application Server, Oracle 10g DB, Image Processing (Photoshop CS3).

6) Apr 2007 – May 2009, Siemens S.A. SIS Greece, Quality Assurance Engineer

Tasks: Quality assurance, System testing, Technical document writing for Siveillance Detect intelligent video solution. Software Development for Intelligent Security Systems

Technologies: JMeter, Java, JBoss Application Server, MySQL, Image/Video Processing.

7) January 2006 – January 2007, Hellenic Army, Corps of Research and Informatics, IT Consultant, Junior Developer

Tasks: Network application development Supervision, Network administration, application operation and Development.

Technologies: Networks and network application development for Military Systems

Επικοινωνία

Κος Αλέξανδρος Τρίχος

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Τηλ.: +306972775767
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: