Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Σεμινάριο 17 Μαρτίου 2010

Statistical processing for spatiotemporal event localization in video, Δρ Αλεξία Μπριασσούλη

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: